Demonstracija rezidbe

organizirana je 20.02.2016. godine u voćnjaku i na brajdi Franjevačkog samostana u Samoboru. Pred 40-tak okupljenih demonstratori su bili Dragutin Koletić i Franjo Meštrović.