21. sastanak

Održan je 31.05.2016. godine u vinotočju-kušaonici Antin Župančić u Bereču. Prisutni D. Koletić, D. Sirovica, L. Fabek, M. Suban, A. Župančić, S. Župančić, M. Rubinić i K. Znika. Predložen je plan stručnog izleta u Hrvatsko Zagorje. Podržane su 14. večeri vina i pjesme i 3. Samoborsko martinje