Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

24. ožujak 2011.

 

24. ožujak 2011. godine Osnivačke skupštine Udruge Samoborska vinska cesta, održana u Samoboru, kušaonica u Prolazu, Trg Kralja Tomislava 5, s početkom u 20 sati. Sjednici su bili nazočni slijedeći osnivači: Marijan Žganjer, Stjepan Župančić, Dragutin Koletić, Alojz Požgaj, Vlado Župančić, Boris Kuzmanović, Antun Filipec, Davor Sirovica, Krunoslav Znika, Tomislav Medved, Marko Fabekovec i Igor Jaić Krasnik.
Predsjednik: Dragutin Koletić