10.rujan 2014.

U Vijećnici Grada Samobora 10.rujna 2014. godine održan je 1. sastanak organizacionog odbora manifestacije Samoborsko martinje 2014. Prisutni Dragutin Koletić, Ivan Dropuljić, Zoran Perović, Ivana Kokot, Hrvoje Frankić Krunioslav Znika i Igor Jaić Krasnik.