Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Vinska kraljica Zagrebačke Županije za 2019. - Mateja Hercigonja

okrunjena je 13.12.2018. godine, a veseli činjenica da je druga pratilja Samoborka Andrea Grdović iz Grdanjaca. 

 

 

5. Samoborsko martinje

održano je 10.11.2018. godine na Trgu kralja Tomislava u organizaciji udruge Samoborske vinske ceste, pjesnika Matice Hrvatske ogranka Samobor, udruge Etno Fletno i vinskog okićko samoborkog biskupa Damira Šoića.

 

 

 

 

 

In cultura veritas

dana 02.10.2018. godine u Šmarju pri Jalšah održana je pretentacija Interreg programa In cultura veritas. Zajednički cilj projekta je povećanje prepoznatljivosti, privlačnosti, dostupnosti i zaštite kulturne baštine područja uključenih u projekt ( s Hrvatske strane to su Plješivička, Samoborska i Zelinska vinska cesta), te povećanje gospodarskih aktivnosti kroz razvoj nove, dugoročno održive turističke destinacije. Projektne aktivnosti su raznolike i uključuju infrastrukturna ulaganja, poboljšanje dostupnosti turističkih ponuda kroz digitalizaciju i edukaciju ključnih dionuika uz vinsku cetu.

 

 

Mini martinje 2018.

Dana 06.11.2018. godine održano je mini Martinje u sklopu kojega su kušana mlada vina i razgovaralo o poboljšanju eno-turističke situacije u Samoboru.

 

27. sjednica USVC

održana je 27.09.2018. godine u izletištu Pavlin na Vrhovčaku. Pristutni Kristina Maslek, Dragutin Koletić, Milan Suban, Marijan Rubinić, Boris Kuzmanović, Davor Sirovica, Tomislav Mahović i Krunoslav Znika. Ostali nazočni Damir Šoić, Josip Lipar i Zoran Perović. Na sastanku je dogovorn plan i program za 4. Samoborske martinje koje će se održato 10.11. na Trgu Kralja Tomislava u vremenu od 11-13 sati. Na martinju će biti nazočni služnemi vinski biskupu Zagrebačke županije koje će organizirati Damir Šoić okićko-samoborski vinski biskup. Nastupiti će i glazbeni sastav Boemi (Mare i Kate), pjesnici Matice hrvatske Ogranka Samobor i drugi kulturno,umjetnički, enološki program.