29. sjednica

održana je 28.05.2019. godine na OPG Slavagora. 17. večeri vina i pjesme ne planiraju održati 30.08.2019. godine na Trgu kod pošte, a i ove godine bi bile humanitarnog karaktera. 6. Samoborsko martinje se planira održati 9. i 10.11.2019. godine na Trgu Kralja Tomislava.