Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

25. sjednica

održana je 09.10.2017. godine na OPG Davor Sirovica, Prekrižje Plešivičko. Prisutni: Dragutin Koletić, Milan Suban, Marijan Rubinić, Boris Kuzmanović, Krunoslav Znika i Davor Sir4ovica. Dnevni red 1. Verfikacija zapisnika s 24., 2. Izvješće o radu i blagajne, 3. Izdavanje reprinta kataloga i mini kataloga, 4. Pripreme za 4. Samoborsko martinje, 5. Mini martinje, 6. Ostala pitanja